Hiperteksto kaj la Tut-Tera Teksa¼o

Prelego por la Internacia Kongresa Universitato, Universala Kongreso de Esperanto, Adelajdo, 1997
J.C. Wells

ENHAVO:

Æi tiu estas ekzemplo de streæmenuo.
Kreita 1997 06 25, modifita 1997 06 30, kaj vartata de John Wells. Vi povas retleteri al mi.