Hiperteksto kaj la Tut-Tera Teksa¼o Ś J.C. Wells

3.1 La TTT kaj la supersignoj: enkonduko

Kiam temas pri Esperanto en la TTT, oni ne povas ignori la demandon pri la Šapelitaj literoj de nia alfabeto. Kiel oni povas prezenti per HTML la specialajn literojn de Esperanto, t.e. la supersignitajn Š, °, Â, ╝, ■, ř?

Principe ekzistas tri eblaj solvoj:


Antaýen al 3.2 Askiigo
Revenu al Æapitro 3