Hiperteksto kaj la Tut-Tera Teksa¼o J.C. Wells

3.4 Unikodo por la greka kaj ciril(id)a signaro

Unikodo por la greka
Unikodo 03XX: grekaj signoj

Unikodo por la cirila
Unikodo 04XX: ciril(id)aj signoj

Revenu al 3.4 Unikodo
Revenu al Æapitro 3