Antaŭvorto

Tiu ĉi artikolo komencis sian vivon kiel prelego en Internacia Kongresa Universitato, Prago, Ĉeĥio, 1996: pro tio troviĝas en ĝi kelkaj emfazoj de la ĉeĥa lingvo. Poste ĝi aperis libroforme kiel capitro de Haupenthal, R. (red.), Festlibro por André Albault, 2000, eld. Edition Iltis.

La nuna TTT-versio estas iom reverkita kaj ĝisdatigita.

Se vi ne vidas supersignojn...

Por vidi ĉion ĝuste sur via ekrano vi bezonas

Tiparojn WGL4 vi povas elŝuti senpage de Microsoft.

Cetere, legi la artikolon donos al vi okazon kontroli, ĝis kiu grado via foliumilo kapablas ĝuste montri Unikodon.

Ek al la artikolo!

Bonvolu uzi la maldekstran kolumnon por navigi.


Retadreso de la aŭtoro: j.wells:phon.ucl.ac.uk

Retdokumento kreita 2000 08 24